Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar
Bild & Bubbla har funnits i fyrtio år, vilket gör den till en av världens äldsta kulturtidskrifter om tecknade serier. Vi passar på att blicka lite i backspegeln på de år som gått.

Det allra första numret av fanzinet Thud, från 1968!

Under 60-talet märktes det mer och mer att det behövdes en motpol till den massiva kritik som riktades mot konstformen tecknade serier. Svaret blev fanzinet Thud, som sedermera växte upp till kulturtidskriften Bild & Bubbla. Janne Lundström och Henri Holmgren sammanställde gemensamt första numret av Thud sommaren 1968 och skickade ut det till en liten skara serievänner. Förbundet Seriefrämjandet bildades formellt vid ett möte 7 december samma år, och Sture Hegerfors blev SeF:s första ordförande.

Proffsigare utseende

Från och med Thud 15 gick man över till ett mer professionellt utseende.

Från nummer 15 (1/1972) gick Thud från sin fanzinliknande form till ett mer proffsigt utseende i större format. Redaktionen bestod då av Janne Lundström, Magnus Knutsson, Ingemar Jacobson och Bengt Carlson.

Redan tidigt hade Seriefrämjandet på ett årsmöte beslutat att skicka med en seriebilaga med bidrag från svenska amatörer. Resultatet blev dock skralt. Från nummer 15 flyttade serierna in i tidningen. Bulls Presstjänst skänkte vid den här tiden Thud publiceringsrätten till klassiska dagspresserier, och Thud nummer 17 innehöll därför ett 14-sidigt Fantomenäventyr av Lee Falk och Wilson McCoy.

Bild & Bubbla nya namnet

Nummer 35 var det första numret av Bild & Bubbla med dess nuvarande namn.

Thud nummer 34 (nummer 4/1976) blev det sista numret innan tidningen bytte namn och numrering från och med Bild & Bubbla nummer 1/1977. Namnbytet föregicks av en intern namntävling för att tidskriften skulle få ett mer seriöst namn. I redaktionen ingick vid den här tidpunkten Göran Ribe, Magnus Knutsson, Bengt Carlson, Erling Frick, Rolf Lindby, Janne Lundström och Jan Ström. Bengt Carlson och Svante Lundin formgav tidningens vinjetter.

Seriefrämjandet började vid den här tiden motta ekonomiskt stöd från serieförlaget Semic Press. Magnus Knutsson blev förbundets nye ordförande 1976 och innehade posten till 1985.

Bred distribution

Tidskrift om tecknade serier var Seriefrämjandets medlemstidning under 80-talet.

Debatter om Bild & Bubblas roll ledde till ett beslut att föra ut medlemstidskriften till allmänheten. 1981 började den med stöd av Semic Press att säljas i Pressbyrån som fristående kulturtidskrift, nu i större format och med sex nummer per år. Samtidigt fick SeF en ny intern medlemstidning – Tidskrift om tecknade serier (TOTS, 1981–87).

Ambitionsnivån var hög när Göran Ribe och Horst Schröder tog över »nya« Bild & Bubbla från nummer 1/1981. Johan och Lars Andreasson var hustecknare medan Lådan & Co stod för den nya formgivningen när tidningen fick A4-format och färgomslag. Efter bara två nummer avgick Ribe och Schröder efter en intern konflikt. Tidningen togs då över av Magnus Knutsson och Annika Larsson. Layouten gjordes från nummer 4/1981 av Bildgruppen Flugan, Solna, och tidningen fick bland annat den nya logotyp som skulle stå sig i mer än ett årtionde. Schröder och Ribe återvände dock till redaktionen 1982 tillsammans med Johan Andreasson, och Ribe har varit inblandad i tidningsproduktionen till och från på ett eller annat sätt fram till våra dagar.

I och med Bild & Bubbla nummer 1/1981 (löpnummer 51) satsade man på att sälja tidningen via Pressbyrån och nå fler läsare.

Pressbyrådistributionen varade inte särskilt länge – Bild & Bubbla nummer 1/1983 blev det sista numret som såldes via Pressbyrån; lönsamheten var för liten. Semic Press slutade därmed att täcka tidningens underskott, men fortsatte att stödja föreningens verksamhet med ett årligt bidrag. Bild & Bubbla återgick till att bli enbart prenumerationstidskrift – dock inte längre en ren föreningstidskrift. Bild & Bubbla blev medlemstidning igen 1988.

Atterbom och Urhunden

1984 gick Horst Schröder på tjänstledighet och satsade helhjärtat på sitt förlag Epix, och Göran Ribe följde snart efter. Den relativt nye redaktionsmedlemmen Gunnar Krantz slutade snart också för att satsa på sin karriär som serietecknare och konstnär.

1985 tog Daniel Atterbom och Klas Åkerblom över redaktörskapet för Bild & Bubbla. Atterbom hade många järn i elden under sin aktiva period. Han var redaktör för Bild & Bubbla under flera perioder 1985–97, och 1989–95 var han dessutom förbundets ordförande, då han efterträdde Erling Frick (1985–89). 1990–95 ordnade han dessutom seriemässor och gav ut två volymer av »Bild & Bubblas stora seriebok«.

Seriefrämjandets eget seriepris Urhunden instiftades 1987 och delades första gången ut till Gunnar Krantz och Vittorio Giardino. Plaketten baseras på en figur tecknad av signaturen OA (Oskar Andersson). Från 1994 delar man även ut Unghunden för insatser för barn- och ungdomsserier; förste pristagare var Rune Andréasson.

Ny form som stod sig

I och med nummer 1/1993 gjordes utseendet på tidningen om fullständigt.

Från och med nummer 1/1993 gjordes formen om rejält av redaktionen (Per A J Andersson, Mikael Tegebjer och Erik Nilsson). Bland annat fick tidningen en ny logotyp och formgivningen av vinjetter, fasta avdelningar och artiklar fick en mer enhetlig och ren stil. Denna form överlevde flera redaktionsbyten.

Redan tidigare hade det funnits fasta delar i form av krönikor om allehanda ämnen, men från den här tiden och fram till 2007 blev de allt fler. Nämnas kan »Frontavsnitt Sverige« (Sverige), »I stället« (svenska serietidningar), »Fredrik i gamla världen« (Europa), »Svindel med Sangrid« (USA), »På andra sidan« (USA), »Omläsning«, »Banzai« (Japan), »Gästpennan«/»I lånta fjädrar«, »Vår man på nätet» (Internet) med flera. I en särklass står så klart »Avigserier«, som recenserat fanzin sedan nummer 3/1981, och som fortfarande finns kvar i tidningen – nu dock under rubriken »Fanzin«.

Från Stockholm till Skåne

Under 2004 gjordes design och layout av Bild & Bubbla om rejält.

I mitten av 1990-talet var det åter vaktombyte inom Seriefrämjandet. Daniel Atterbom avgick efter att hans förslag om att lägga ut Bild & Bubbla på entreprenad avvisats av medlemmarna. Svante Kjellberg var ordförande 1995–97 innan Fredrik Strömberg tog över 1997, då förbundets kansli flyttade ner till Skåne.

Bild & Bubbla togs samtidigt över av redaktörstrojkan Strömberg, Peter Nilsson och Jakob Hallin. Efter Nilsson har även Claes Reimerthi, Jimmy Wallin och David Haglund varit medredaktörer.

Jakob Hallin har ända sedan dess varit ansvarig för formen på Bild & Bubbla och under åren nästan omärkligt förändrat tidningens layout. 2004 kom det första tvära kastet då formen gjordes om helt med bland annat ny omslagslogotyp, och från 2005 görs tidningen helt i fyrfärg.

Växtvärk

2000-talets Bild & Bubbla dominerades av allt tjockare temanummer, vilket med åren ledde till allt frekventare förseningar i takt med att förbundet växte och den aktiva kärnan fick mer att göra. Tack vare print-on-demand-tekniken har Seriefrämjandet vid sidan av Bild & Bubbla även kunnat inleda en bokutgivning och serieutgivning med seriehäftena »Lantis«.

2003 startades Svenskt Seriearkiv för att främja forskningen kring serier i Sverige. Från 2005 har Seriefrämjandet åter ett fast kansli i Seriecenter i Malmös Kulturhus, efter att ha saknat lokaler sedan flytten från Stockholm 1997. Man är även med och samordnar serieundervisning och studioplatser.

Firar med ny form

Nästa stora omstöpning av Bild & Bubbla skedde under 40-årsjubileet 2008, då tidskriften även återgick till löpnumrering för att göra den mindre tidsbunden. Nyheter och de löpande recensionerna flyttade istället ut på webben. De krönikor som hängt med i tidningen så länge har upphört och ska på sikt ersättas med bloggar.

Formatet blev fyrkantigt och hela tidningen i fyrfärg. Andelen serier ökade, med seriekrönikor och smakprov på omskrivna serier. I varje nummer finns numera även en skissbok från kända tecknare som Peter Bergting, Knut Larsson och Krister Pettersson. Under 2008 har redaktionen bestående av Fredrik Strömberg, Jakob Hallin och Jimmy Wallin i princip arbetat in den kroniska förseningen.

Det första numret i tidskriftens nuvarande, fyrkantiga form.

En mer fullständig redogörelse för tidningens och föreningens historia finns i B&B nummer 2–4/1998 (då vi firade vårt 30-årsjubileum).

Mer information om Bild & Bubbla och Seriefrämjandet står även att finna på vår hemsida (www.serieframjandet.se) samt på Seriewikin (seriewikin.serieframjandet.se).

Större delen av alla de 178 nummer som utgivits under de fyrtio år som gått kan fortfarande beställas. Gå in på vår hemsida för en komplett förteckning samt uppgifter om hur du gör för att beställa. [Numera hittar man baknumren i Serieaffären, webbreds anmärkning november 2018.]

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 178 (1/2009). Texten återges med skribentens tillåtelse.