Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

Svenska PEN gav i år Bernspriset på 15 000 kr till Martin Kellerman för hans Stockholmsskildringar i serien ”Rocky”.

Bernspriset har delats ut sedan 1963 och premierar författare, journalister eller fotografer som lämnat en värdefullt bidrag till skildringen av Stockholm. I år var det första gången priset delats ut till en serieskapare. Motiveringen löd:

”För att med fabelns värld som utgångspunkt och serien som uttrycksform ha lämnat en lika träffsäker och välformulerad, som smärtsam och rättfram, samtidskommentar i hunden Rockys krumsprång och tillkortakommanden. Skildringen av Stockholm och dess invånare, kvällen före och dagen efter, blir trots alla djur till en djupt mänsklig och rörande skildring av stockholmarnas livsvillkor några år kring sekelskiftet.”

Länkar: