Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna vid Seriefrämjandets styrelsemöte den 5 juni 2010.

Det är problem med framförhållning med ansökningar och annan planering, beroende i huvudsak på att alla som arbetar med föreningen har väl hög arbetsbelastning. Den arbetsbelastningen skulle dock förmodligen kunna förenklas just genom ökad formalisering av arbetsgången.

Arbetsutskottets möten, som håller i den löpande verksamheten, kommer att användas som bas för ett nyhetsbrev till medlemmarna om verksamheten med ungefär fem nummer per år.

SeF:s närvaro vid SPX och danska Komiks.dk genererade ett tiotal nya medlemmar vardera vilket får ses som ett lyckat resultat. Bokmässan genererade ett femtiotal, även det lyckat.

Revisor Caj Byqvist kom med synpunkter på hur SeF kan förbättra sin arbetsordning för att bättre ligga i linje med föreningens numera mycket större kostym och ansvarsområden. Styrelsen tog tacksamt emot dessa och avser att genomföra förändringar utifrån hans förslag. Det handlar huvudsakligen om att formalisera arbetsgångar och förbättra rutiner, ett fortlöpande arbete som föreningens kassör redan påbörjat.

Ansvarsområden för individuella styrelsemedlemmar fastslogs. Kontaktadresser kommer att läggas upp på SeF:s hemsida.

För att föreningens grundarbete inte ska vara underfinansierat – som det är i nuläget – kommer projekt som föreningen genomför i fortsättningen att debiteras en högre avgift för de administrativa kostnader de medför.

Föreningens stadgeutskott, som är den mest kontinuerliga mötesgruppen vi har, kommer att ta tag i arbetet med en stadgerevision. Caj Byqvist har varit vänlig nog att erbjuda sitt stöd i det arbetet.

/Styrelsen genom Göran Semb