Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter
Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna vid Seriefrämjandets styrelsemöte i december 2010.
  • En särskild stadgegrupp arbetar nu med att förnya SeF stadgar från grunden, så att de blir mer anpassade till allt som föreningen gör nuförtiden.
  • En e-postlista har startats för lokalföreningarna.
  • SeF:s webbplats har i avvaktan på att tid och resurser skapas för en genomgående omstrukturering genomgått en smärre revision för att bli litet tillgängligare och enklare. (Arbetet är påbörjat men inte avslutat, webmasters anm.)
  • SeF fortsätter att gradvis beta av de gamla skulder som vi dragits med en längre tid. Vi räknar nu med att vara av med dem på några års sikt, vilket kommer att förbättra likviditeten.
  • En process med formalisering av kansliets organisation har inletts.
  • Årsmötet hålls i Malmö den 16 april.

/Göran Semb