Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Seriefrämjandet delar för 25:e gången ut sina prestigefyllda Urhundenplaketter. 2011 års pris för 2010 års bästa originalsvenska seriealbum går till "Om någon vrålar i skogen" av Malin Biller (Optimal press). Priset för bästa till svenska översatta seriealbum går till "Ankomsten" av australiensaren Shaun Tan (Kabusa böcker). Specialpriset Unghunden för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige går till Positiv förlag.

Priserna delas ut av den kände historikern och serievännen Dick Harrison på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Plats: Bok- och biblioteksmässan, Seriefrämjandets scen, monternummer A02:39
Tid: Lördag 24 september, kl. 15.00

2011 års Urhundenplakett för 2010 års bästa originalsvenska seriealbum går till ”Om någon vrålar i skogen” av Malin Biller. Juryns motivering:

”Malin Billers ’Om någon vrålar i skogen’ är en överlevares skildring av en uppväxt präglad av missbruk och sexuellt utnyttjande. Malins relationer under uppväxten beskrivs med psykologisk skärpa och ett tydligt men samtidigt kreativt bildspråk. Även om hon inte väjer för det svarta och svåra, är berättelsen ändå lättläst och hoppingivande. En bok som engagerar, berör och lämnar ett bestående intryck hos läsaren.”

Malin Biller är född 1979 i Helsingborg, men flyttade som barn med familjen till värmländska Hammarö, där hon gick i skolan. Hon har tecknat sedan tidiga tonåren och studerade på Serieskolan i Malmö 2002–2004. Hon är idag bosatt i Södermanland och verksam som serietecknare och illustratör på heltid. Mest känd är hon förmodligen för sina strippserier, som präglas av en burlesk och frispråkig humor som gärna driver med könsroller och stereotyper. De har publicerats i flera humortidningar och dagstidningar, samt samlats i album. ”Om någon vrålar i skogen” är hennes första längre berättelse, en självbiografisk serie om en barndom präglad av ensamhet, faderns alkoholism och sexuellt utnyttjande. Tros det starka innehållet slutar historien positivt, med ett konstaterande att hon har, tros allt, klarat sig rätt bra i livet.

Att läsa om Malin Biller:

 

Malin Biller kan nås via förlaget:
Optimal Press
Box 2408
403 16 Göteborg
Telefon: 031-473857
E-post: info@optimalpress.com
Hemsida: http://www.optimalpress.com

Förutom ”Om någon vrålar i skogen” var följande originalsvenska seriealbum nominerade:

  • Göransson, Fabian: ”Inferno” (Kolik)
  • Johnsson, Karl: ”Mara från Ulthar” (Kolik)
  • Skogäng, Ola: ”De förlorade sidornas bok” (”Theos ockulta kuriositeter”) (Ekholm & Tegebjer)
  • Strömquist, Liv: ”Prins Charles känsla” (Ordfront Galago)

2011 års Urhundenplakett för 2010 års bästa till svenska översatta seriealbum går till ”Ankomsten” av Shaun Tan. Juryns motivering:

”Shaun Tans ’Ankomsten’ är en surrealistisk, varmhjärtad och i ordets bästa bemärkelse drömlik skildring av hur en man lämnar hustru och barn för att söka försörjning i en ny, främmande värld på andra sidan havet. Med fantastiskt vackra teckningar och ett närmast unikt bildspråk ger denna ordlösa berättelse en personlig, allegorisk och allmänmänsklig bild av utvandringens orsaker, hopp och våndor.”

Shaun Tan är född 1974 i Freemantle, Australien, av föräldrar som utvandrat från Malaysia. Han tecknade redan som barn och fick som tonåring publicerat illustrationer till science fiction- och skräcknoveller. Trots denna lovande början valde han att studera naturvetenskap, historia och engelska på universitetet, innan han valde att satsa på en karriär som illustratör och bilderbokskonstnär. Han har sedan dess publicerat flera böcker, både som illustratör och som både illustratör och författare, samt även bland annat arbetat med tecknad film. För sitt arbete har han fått en lång rad priser, kulminerande i 2011 års Astrid Lindgren memorial award, som delades ut i Stockholms konserthus i juni. ”Ankomsten”, som är Tans första bok på svenska, är en ordlös serieberättelse om en man som utvandrar till ett avlägset land, och som efter ett tag får dit sin familj. Det hela utspelar sig i en fantastisk värld, skildrad i bilder som inspirerats av fotografier och illustrationer från immigrationen till Australien och USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Berättelsen har en allmänmänsklig prägel, och de många fantastiska inslagen bidrar till att ge läsaren en känsla av främlingskap som speglar känslan hos dem som utvandrar till ett nytt land.

Att läsa om Shaun Tan:

Egen hemsida: http://www.shauntan.net/
Förlagets presentation: http://www.kabusabocker.se/shaun-tan
Artikel i Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Shaun_Tan

Shaun Tan kan nås via förlaget:
Kabusa böcker
Heurlins plats 1, 3 tr
413 01 Göteborg
Telefon: 031-85 95 80
E-post: red@kabusabocker.se
Hemsida: http://www.kabusabocker.se/

Förutom ”Ankomsten” var följande till svenska översatta seriealbum nominerade:

  • Abirached, Zeina: ”Svalornas lek: dö, resa, återvända” (Ordfront Galago, franska)
  • Abouet, Marguerite/Oubrerie, Clément: ”Aya från Yopougon” (Papamoscas, franska)
  • Gibrat: ”Uppskovet” (Albumförlaget, franska)
  • Peña, Nancy: ”Katten och kimonon” (Kolik, franska)

2011 års Unghundenplakett för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige går till Positiv förlag. Juryns motivering:

”Positiv förlag startade, helt på egen hand och mot alla odds, den utmärkta månatliga barnserietidningen Tivoli med vänner. Tidningen innehöll enbart originalproducerade svenska serier och engagerade en stor del av Seriesveriges tecknare i produktionen av barnserier. Man har ett redaktionellt helhetsgrepp, ett personligt tilltal och en nära relation till sina unga läsare med serieworkshops, aktiva insändarsidor etc. Dessutom har förlaget givit ut en inspirerad serieversion av barnboksklassikern ’Loranga, Masarin och Dartanjang’, tecknad av Sara Olausson.”

Positiv förlag startades av Camilla Nyman och Jennie Warg 2008, med syfte att ge ut en ny högkvalitativ serietidning för barn i åldern 5-10 år. Första numret av Tivoli med vänner kom ut våren 2009. Utöver huvudserien, som handlar om ett kringresande tivoli, innehöll tidningen både fasta serier och gästserier av olika svenska serieskapare. Bland kända namn som medverkat kan nämnas Johan Wanloo, Joakim Lindengren och Anna-Clara Tidholm. Trots lovord från kritiker och recensenter har Tivoli dessvärre dragits med svårigheter vad gäller distributionen. Efter en lång tid med problematisk ekonomi tog förlaget i början av juni 2011 därför det sorgliga steget att upphöra med butiksdistributionen, vilket, eftersom prenumerationerna enbart inte räckte till, innebar att tidningen måste läggas ned. Efter detta besked har dock prenumeranter börjat strömma till på tidningens prenumerationssida (www.positivforlag.se/prenumerera/), och förhoppningsvis kan tidningen överleva.

Positiv förlags adress:
Positiv Förlag AB
Box 130
785 21 Gagnef
Telefon: 070- 655 52 69
E-post: camilla.nyman@positivforlag.se, jennie.warg@positivforlag.se
Hemsida, förlaget: http://www.positivforlag.se/

Om priset:
Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriealbum. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA. Sedan 1994 delas också ett speciellt pris, Unghunden, ut till någon eller några som gjort insatser för barn- och ungdomsserier i Sverige. Pristagarna utses av en speciellt utnämnd jury.

Juryns sekreterare och kontaktperson är Ola Hammarlund, telefon 070-40 86 196 och e-post: ”ola.hammarlund@serieframjandet.se”:mailto:ola.hammarlund@serieframjandet.se

Mer om Urhundenplaketterna finns att läsa på: http://urhunden.se

Seriefrämjandets adress:
Seriefrämjandet
Friisgatan 15 B
214 21 Malmö
Tel: 040-661 40 70
Fax: 040-661 40 73
Webbplats: http://www.serieframjandet.se