Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

Samtidigt som Tivoli lägger ner passar redaktionen på att avfyra en salva mot Egmont genom att starta ett upprop mot inplastade barntidningar med leksaker som lockbeten.

Det är inte första gången som leksaksbilagorna har kritiserats. Det har länge varit känt i seriekretsar att leksaksbilagor ökar försäljningen av serietidningar, men även att leksakerna hållit dålig kvalitet. I november 2011 granskade konsumentprogrammet Plus i SVT de inplastade tidningarna och konfronterade Egmonts chefredaktör Sven Erik Söland om den dåliga kvaliteten på prylarna utan att få några egentliga svar eller utfästelser annat än att prenumeranter ska kunna välja bort bilagorna. (Läs reportage här.) I samband med detta uttalade sig även serieforskaren Helena Magnusson som menade att leksakerna blev det främsta dragplåstret och att serierna kom i andra hand. Hon menade att de riktiga kvalitetstidningarna inte behövde leksaker och listade Bamse, Kamratposten och Tivoli som sådana. (Läs intervju här.)

I det aktuella uppropet från den forna Tivoli-redaktionen kritiseras den negativa miljöpåverkan som de dåliga leksakerna innebär, men även bristen på variation och kvalitet bland barnserietidningarna. Butikerna uppmanas att stoppa försäljningen av sådana tidningar och beslutsfattarna uppmanas se över ”konkurrenssituationen i barntidningshyllan och kvalitetskraven på de produkter som säljs med sänkt moms”.

Länk: