Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Driftinfo
  • Nyheter
Ett driftavbrott i Amazons molntjänster ledde till att en mängd webbplatser och tjänster världen över drabbades av driftstörningar under tisdagskvällen. Bland de drabbade fanns serieappen Comixology.

Det var många som påverkades av avbrottet i molntjänsten Amazon Web Services (AWS): bland dessa Soundcloud, Netflix, Imgur, Mashable och serieappen Comixology. Det tillfälliga avbrottet fick ringar på världen över hela världen och satte fingret på hur sårbart det digitala samhället ändå är, särskilt när många tjänster koncentreras till några få stora leverantörer. Driftproblem av den här typen sprider sig ofta och får konsekvenser i flera led.

Även Bild & Bubblas hemsida var tillfälligt offline under tisdagskvällen, men det är oklart om detta hade koppling till någon tjänst hos Amazon.