Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
DeWitt Clinton highschool. Här gick Will Eisner. Bild hämtad från Gerard Pelissons bok The Castle on the Parkway.
  • Artiklar

Idag den 6 mars är det 100 år sedan Will Eisner föddes. Bild & Bubbla firar detta med nästa del av Joel Lundéns efterforskningar om Will Eisners tidiga liv, denna gången med ett helt unikt bildmaterial från Eisners gamla skola.

1934 var DeWitt Clinton i Bronx världens största highschool. Den rymde över 12 000 elever, fördelade i huvudbyggnaden på Moshulu Parkway och i ett antal annex runt om i Bronx. Oavsett etnisk eller social bakgrund välkomnade skolan alla elever, men gjorde klart för alla och envar att i första hand tänka på vad som var bäst för gruppen och inte för individen. Det var tydligt att skolan förväntade sig att eleven tog sitt eget ansvar och ansträngde sig för att göra sitt bästa. Man uppmanade eleverna att respektera varandra trots olikheter och eftersom det var under depressionen var klasskillnaderna extra tydliga; många av eleverna var undernärda, men skolan såg till att inrätta ett system med fri lunch för de fattigaste. Att undervisa på skolan var status, därför var konkurrensen om tjänsterna hög och nivån på undervisningen höll hög klass och ställde höga krav på eleverna. Will Eisner var en av dessa elever.

Forgotten Ghetto, teckning av Eisner, publicerad i skoltidningen The Clinton News den 8 december 1933, då han var 16 år. Ghettot, ett tema som följde honom i hela hans liv.

Forgotten Ghetto, teckning av Eisner, publicerad i skoltidningen The Clinton News den 8 december 1933, då han var 16 år. Gettot, ett tema som följde honom i hela hans liv.

För att komma vidare med min research till bokprojektet om Will Eisner kontaktade jag DeWitt Clinton High School i ett ”öppet” mejl. Exempelvis ville jag lokalisera platsen för The Forgotten Ghetto, teckningen som publicerades i skoltidningen Clinton News i december 1933. Var någonstans fanns detta getto? Det fanns en medföljande text till teckningen, men i biografierna var texten kapad.

Efter många försök att få kontakt med någon vänlig själ på DeWitt Clinton, låg det en dag något fantastiskt i min inkorg:

Greetings Joel, I have received your request for information on Will Eisner. I will send you a detailed report on him with images … I have plenty of material for you.
Regards,
Gerard Pelisson
DWCHS historian

Jag hade nu en direktlänk till källan, någon som gick på historisk mark varje dag, som gick genom samma korridorer som Will Eisner hade gjort 80 år tidigare. Men inte bara det, han kunde hela skolans historia och hade publicerat boken The Castle on the Parkway, en minutiös sammanställning om skolans bakgrund och om de elever och lärare som hade utmärkt sig genom åren. Under de månader som vi hade mejlkontakt gav Gerard mig tillgång till bilder och foton som jag aldrig tidigare sett, vare sig i bokform eller på nätet och några av dem publiceras i just denna krönika. Jag fick artikeln som jag sökte och fann ut var det var, platsen där Will hade tecknat bilden som kallades The Forgotten Ghetto, adressen var kvarteret Bathgate Avenue och Claremont Parkway i Bronx.

Foto från The Clintonian, januari 1934. Will Eisner står i mitten och tittar åt ett annat håll.

Foto från The Clintonian, januari 1934. Will Eisner står i mitten och tittar åt ett annat håll.

Gerard skickade även ett foto på Eisner taget en månad efter att skoltidningen publicerat getttoteckningen. Will utmärker sig på fotot som är taget en januaridag 1934, framför huvudentrén till skolan. Han är placerad precis i centrum av bilden och är den ende av eleverna som tittar bort från kameran. Även om de alla är i samma ålder är det stor skillnad i hur långt de kommit i utvecklingen. Vissa ser fortfarande ut som pojkar, men hos Will är ansiktsuttrycket allvarligt och blicken beslutsam. Med händerna på ryggen på den något för stora överrocken, påminner han om en general som överblickar ett slag. Eller så var han helt enkelt inte fokuserad den dagen. Men bilden säger en del om honom. Han var inte rädd för att stå på sig eller att gå sin egen väg.

En av Eisners första serier? Om när Clintons eget rugbylag mötte en annan skola, hämtat från Clinton News 1932.

En av Eisners första serier? Om när Clintons eget rugbylag mötte en annan skola, hämtat från Clinton News 1932.

Will utmanades och utvecklades under highschool-perioden, där det gavs frikostigt med utrymme att få prova på olika konsttekniker och uttryckssätt. Han tog kurser i journalistik och fick uppskattning för sitt skrivande, under perioder ingick han i redaktionen till skoltidningen Clinton News och var art editor till skolans årsbok The Clintonian 1934.

Omslaget till årsboken The Clintonian (juni 1934), där Will Eisner var art editor. Hans signatur syns om man tittar noga, under figurens vänstra fot.

Omslaget till årsboken The Clintonian (juni 1934), där Will Eisner var art editor. Hans signatur syns om man tittar noga, under figurens vänstra fot.

Han bidrog även med material till skolans alternativa tidskrifter The Magpie och The Medallion. Det var högt i tak och de olika politiska strömningarna vid den här tiden diskuterades flitigt av elever och lärare.

The situation or the mix then in the so-called underground in the new art was not a heck of a lot different than it is today. They’re really the same people, and the conversation’s the same… in those days there was a lot of political experimentation. Communsim was a new concept. Fascism. Technocracy. Socialism. Neo-socialism. All kind of things. You could be a communist one day, and a fascist or a technocrat the following day. You could get involved in all these unique political systems (utdrag ur Art & commerce: An oral Reminiscence by Will Eisner, publicerad i Panels 1, 1979, John Benson).

Träsnitt ur årsboken The Clintonian (januari 1935), ett exempel på Will Eisners förmåga att använda andra material istället för tryckplåtar.

Träsnitt ur årsboken The Clintonian (januari 1935), ett exempel på Will Eisners förmåga att använda andra material istället för tryckplåtar.

Tillsammans med kurskamraten Ken Ginniger startade han ett eget litterärt magasin. Artiklarna behandlade författare och till och med erotisk poesi. Will stod för bildmaterialet. Skolan hade inte råd att bekosta tryckplåtar, så istället valde Will att använda sig av träsnitt där han karvade ut själva motiven på träblock. Dessa är i sig ett tydligt bevis på hans uppfinningsrikedom, uthållighet och talang. Genom extrajobbet på ett tryckeri lärde han sig hur själva tryckprocessen fungerade och just det tryckta formatet var något som han valde att fortsätta med under resten av livet: ”Of all the media, print has always been the most attractive to me. There’s a permanence to it. There’s an intimacy in reading that to me transcends motion pictures”.

Ännu ett träsnitt av Will Eisner ur årsboken The Clintonian (januari 1935).

Ännu ett träsnitt av Will Eisner ur årsboken The Clintonian (januari 1935).

Sent på ålderns höst erkände Will att han aldrig tog ut sin examen, då det fattades en kurs i geometri. Därför kunde inte heller Gerard Pelisson på DeWitt Clinton fastställa exakt när Will avslutade studierna. Han finns med i årsboken The Clintonian fram till 1935, men kan ha fortsatt längre efter det. Will uppger själv i en intervju att han gick åren 1932–1936, men att specifika datum är svåra att minnas.

Will gjorde så bra ifrån sig att han efter highschool fick ett stipendium till en sommarkurs på den väl ansedda Art Students League inne på Manhattan. Han studerade anatomi under George Bridgeman och påverkades så starkt av Bridgemans teknik, att han använde dennes ”Constructive Anatomy” i sin egen undervisning 50 år senare.

Bild & Bubbla vill tacka Gerard Pelisson och DeWitt Clinton High School för assistans med bakgrundsmaterial, bilder och benäget tillstånd att publicera detta.