Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Coronaviruset av Jamil Mani.
  • Nyheter
Amerikanska seriedistributören Diamond Comics meddelade i dagarna att de tills vidare stoppar seriedistributionen i USA. Medan många seriebutiker går på knäna vädrar digitala plattformar morgonluft. Kanske blir detta ett paradigmskifte?

Distributören Diamond Comics, som i princip har en monopolställning på den amerikanska seriemarknaden, meddelade häromdagen att de stoppar distributionen tills vidare. Diamond tar heller inte emot fler leveranser från tryckerier till sitt centrallager i den mån de överhuvudtaget får några, då krisen även lamslagit tryckerierna och speditörerna. Diamonds VD Steve Geppi uppmanar kunderna att istället stötta seriebutikerna genom att köpa baknummer och prova serier de inte läst tidigare.

De amerikanska seriebutikerna har liksom många andra i detaljhandeln drabbats hårt av virusets framfart. Många kunder väljer att frivilligt isolera sig och butiker stänger ner på eget initiativ eller på uppmaning av myndigheterna. Även svenska seriebutiker med stor andel import påverkas. Den digitala distributionen via Comixology kommer dock att fortlöpa, och kanske kommer detta medföra att den digitala serielösningen slutligen slår igenom på bred front.