Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter
Efter en längre tids ekonomisk nedgång tvingas Seriefrämjandet till nedskärningar på kansliet och i verksamheten.

Seriefrämjandet, som bland annat ger ut Bild & Bubbla sedan 1968, har just nu ett ansträngt ekonomiskt läge och står inför en större förändring. I det nyhetsbrev som skickades ut till medlemmarna i december 2022 meddelades att styrelsen fått ta beslut om nedskärningar i fråga om antalet lokaler, personalstyrka på kansliet och verksamheter. Enligt nyhetsbrevet kommer ”flertalet verksamheter förändras till mer samarbetsmässiga former med andra aktörer och nätverk”. Exempelvis Seriearkivet knoppas av till en separat förening. Seriefrämjandets kansli kommer även att flytta från Mazettihuset till Rum för serier.

Styrelsen hoppas dock att 2023 ska bli något av en nystart för föreningen och efterlyser synpunkter och engagemang från medlemmarna: ”En del i den nya ordningen vi vill etablera är att varken styrelse eller kansli ska bli fartblinda och missa att stämma av med medlemmarna. […] Vår närvaro online ska öka, och medlemmarna ska känna att deras involvering i föreningen inte bara är välkommet utan önskat.”

Om och hur Bild & Bubbla påverkas är ännu oklart.