Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
Reklam för Seriefest i Väst 2023. Foto & ©: Marcus Malinda Lindmark
  • Artiklar
Det andra och avslutande reportaget från Seriefest i Väst 2023 gjordes på Kulturhuset Kåken, där det pågick en serieinspirerad konstutställning och scensamtal om fanzin.

Festivalen fortsatte under helgen och för min del begav jag mig under söndagen den 29 oktober till Kulturhuset Kåken. Mellan åren 1907 och 1997 var detta Härlanda fängelse, men numera används det till olika slags kulturarrangemang. På biblioteket fann man denna regniga dag Seriefest i Väst med konstutställningen Serierutan i rummet och scensamtal om Message from Ukraine samt fanzinkulturen i Sverige.

Trekantiga serieskulpturer

Stommen i utställningen var de två triangelformade träskulpturerna indelade i sex eller nio olika serierutor på vardera sida. Gabriel Nils Edvinsson, lärare för grafikklassen på Dômens konstskola fanns på plats och kunde förklara tanken bakom.

Läraren Gabriel Nils Edvinsson med träskulpturer på Kåken i samband med Seriefest i Väst 2023. Foto & ©: Marcus Malinda Lindmark

”De blir nästan som tidningar som står upp mot golvet och så har de screentryck i rutorna. Varje bild är det en elev som tryckt, så varje ruta är en fristående handling, men de har använt sig av formen hos en serie”, tydliggör han.

Runt omkring skulpturen finns det en mängd bilder uppsatta, vissa påminner mer om serier än andra.

”Bilderna på väggarna refererar till skulpturen”, fortsätter Edvinsson. Exempelvis finns där två blåa konstverk med serieestetik av Simon Gunnarsson samt ett i svartvitt av Elsa Nilsén.

Serieinspirerad bild av Elsa Nilsén. Foto: Marcus Malinda Lindmark

Krigshistoria och fanzinkultur

Samtidigt i rummet bredvid pågick det olika scensamtal. Jag hann precis se slutet av när migrationsexperten Gregg Bucken-Knapp, den ena upphovsmannen till serieboken Messages from Ukraine, avslutade sin berättelse om boken i samtal med Yvette Gustafsson.

Yvette Gustafsson intervjuar Gregg Bucken-Knapp, den ena upphovsmannen till serieboken Messages from Ukraine, på Seriefest i Väst 2023. Foto & ©: Marcus Malinda Lindmark

Det är en serie som skildrar början av kriget mellan Ryssland och Ukraina, utifrån verkliga textmeddelanden som Bucken-Knapp tog emot från sina kollegor i Ukraina. Efter en kort paus var det Henri Gylanders tur att tillsammans med Yvette Gustafsson komma upp på scen för ett samtal om fanzinkultur, som leddes av Anna Nordenstam.

Samtal om fanzin på Seriefest i Väst 2023. Från vänster: Yvette Gustafsson, Henri Gylander och Anna Nordenstam. Foto & ©: Marcus Malinda Lindmark