Generic filters
Exact matches only

#54

Bild & Bubbla 54 (4/1981)

Omslag: Bela Zaboly
Redaktörer: Magnus Knutsson & Annika Larsson

Artiklar om fabeldjur i serier, Karl-Alfred, Will Eisner och Spirit samt Raymond Macherot och hans serier Sibyllina och Klorofyll. Intervju med Rune Andréasson.
• 44 sidor, 210 x 297 mm

Artiklar från detta nummer: