Generic filters
Exact matches only

#53

Bild & Bubbla 53 (3/1981)

Omslag: Jean Giraud
Redaktörer: Magnus Knutsson & Annika Larsson

Artiklar om franska västernserier, »Gaston«, »Tintin«, Gérard Lauzier, »Pelle Svanslös« och Claus Deleuran. Intervjuer med Magnus Knutsson och Einar Norelius.
• 44 sidor, 210 x 297 mm

Artiklar från detta nummer: