Generic filters
Exact matches only

#70

Bild & Bubbla 70 (3/1984)

Omslag: Moebius
Redaktörer: Göran Ribe, Lars Andreasson & Gunnar Krantz

Artiklar om serieskaparna Moebius, Harvey Kurtzman och Claire Bretécher. Intervju med Harvey Kurtzman. Serier av Harvey Kurtzman
• 36 sidor, 210 x 297 mm

Artiklar från detta nummer: