Generic filters
Exact matches only

Benjamin är en serie skapad och ritad av kulturella mångsysslaren Håkan Eklund. Det handlar om enrutingar/skämtteckningar och serien används ofta av skaparen för att belysa dumma företeelser i allas våra liv. Det absurda eftersträvas och även den snaskfria provokationen. Det tämligen naiva bildspråket gör Benjamin till en ganska älskvärd figur om än han ofta uttalar tarvliga saker.

Denna bok finns endast som pdf och innehåller cirka 60 enrutingar.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.