Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar

I Dina händer håller Du just nu det första numret av THUD, en slagkraftig publikation för oorganiserade serievänner och seriesamlare. Avsikten med denna tidning är att organisera Dig.

Fördelarna med att vara organiserad serievän eller samlare är uppenbara:

  1. Du får kontakt med likasinnade.
  2. Du får en förening bakom ryggen, som dag och natt kommer att entusiasmera Din läsning och Ditt samlande av serier.
  3. Du får genom kommande nummer av THUD ta del av andra serievänners och samlares enorma kunskaper i form av artiklar och index.
  4. Du får annonsera gratis i THUD om Du önskar sälja, köpa eller byta serier.

Den tilltänkta serieorganisationen står öppen för alla. Troligen kommer dess huvudsakliga verksamhet bestå i utgivningen av THUD, som alltså i fortsättningen enbart blir en slagkraftig publikation för organiserade serievänner och samlare.

Andra aktiviteter är naturligtvis i hög grad önskvärda, men de kräver beslut och aktiva arbetsinsatser från medlemmarnas sida. En styrelse och THUD-redaktion kommer att väljas demokratiskt så snart föreningen konsoliderats. Föreningens namn liksom avgift kommer också att bli föremål för medlemmarnas omröstning. Men för att få ett startkapital har interimredaktörerna självsvåldigt fastställt en årsavgift på 10:- för stora och 5:- för små inkomsttagare. Denna bör snarast inbetalas på bifogade inbetalningskort.

Föreningen står under Svenska Serieakademiens välvilliga beskydd. Denna högtsyftande samling entusiaster, som banat väg för serieintresset i Sverige, presenteras av presidenten Sture Hegerfors på sidan 3.

Bäste Läsare, läs THUD, fyll i de bifogade blanketterna och invänta lugnt nästa nummer.

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 1 (1/1968). Texten återges med skribentens tillåtelse.