Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter
”Tintin i Kongo”, Hergés andra Tintinalbum från 1930, har kommit i blåsväder den senaste tiden. Först blev albumet flyttat från barn- till vuxenavdelningen på bokhandelskedjan Borders i Storbritannien, efter klagomål från The Commission for racial equality. Därefter drog en kongolesisk student i Belgien albumet inför domstol för att stoppa försäljningen.

Nu senast har svenskkongolesen Jean-Dadou Monyas anmält boken till Justitiekanslern för hets mot folkgrupp. JK lät dock meddela att ingen åtgärd kunde vidtas, eftersom en sådan anmälan måste ske senast ett år efter publicering. Anmälan ledde dock till en livlig diskussion i svenska medier, där anmälaren fick understöd av Afrosvenskarnas riksförbund.

Berättelsen anses allmänt som en av Hergés sämsta, med sin oförblommerade hyllning av den belgiska kolonialismen och tidstypiskt fördomsfulla skildring av afrikanerna. Hergé tog själv astånd från innehållet, efter att han mognat och blivit mer nyanserad i sina serier. Albumet har dock varit populärt i Kongo, där det ses som ett vitnesbörd om kolonialmaktens attityd gentemot de infödda. De gånger albumet publicerats på svenska har det försetts med kommenterande förord som sätter in det i ett historiskt sammanhang, vilket inte hindrade att det även den första svenska upplagan, 1978, blev anmäld av kulturdebattören Kerstin Stjärne. Även den gången lämnades anmälan utan åtgärd.