Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter

De Rödgröna presenterade i samband med Almedalsveckan sitt förslag till kulturpolitik. Bland annat föreslår de inrättandet av ett populärkulturcentrum för film, musik, tv-spel och tecknade serier. Sittande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tycker dock inte att man ska ge några pengar till tecknade serier och verkar ovetande om det statliga seriestödet som Seriefrämjandet var med och drev igenom redan 1975.

Den 10 juni gick kulturministern i svarsmål i Svenska Dagbladet angående de Rödgrönas förslag om ett populärkulturcentrum: ”Och ge statliga pengar till tv-spel och serieteckningar tycker jag inte vi ska. Vi vill satsa på digitalisering, skapande skola och kultur i vården.”

Frågan är om kulturministern inte känner till att det finns ett statligt seriestöd sedan 35 år tillbaka? Kan seriestödet vara i fara eller är kulturministern bara dåligt påläst – eller ska ministerns uttalande tolkas som att hon endast är mot ett populärkulturcentrum där dessa konstarter ingår? Lena Adelsohn Liljeroth har varit i blåsväder redan tidigare för att ha gått in och kommenterat vad hon anser är dålig kontra bra kultur. Sist rörde det sig om skandalen kring konstfackeleven som filmade nedklottringen av en t-banevagn. Nu kan man dra slutsatsen att det är serier som inte är fint nog för kulturministern.

Det statliga seriestödet inrättades 1975 efter pådrivning av bland annat Seriefrämjandet och är en del av det större litteraturstödet. En av Sveriges mest hyllade serieskapare, Joakim Pirinen, har hävdat att det statliga seriestödet har varit avgörande för hans konstnärliga och kommersiella utveckling och säger i en intervju i Svenska Dagbladet 1992: ”Det är otänkbart att ’Välkommen till sandlådan’ och ’Socker-Conny’ skulle kommit till utan Kulturrådet, det där att bra saker kommer fram ändå, oavsett ekonomiskt stöd, är inte sant annat än i teorin. Kommersiella serieförlag är för fega för att stödja och upptäcka nya saker.”

Representanter från Seriefrämjandet har för några få år sedan utforskat möjligheten att kunna ge sig in i en centrumbildning för att öka acceptansen för konstarten tecknade serier, men fick då avslag.

[Stycket om Joakim Pirinen är hämtat från Seriewikins artikel om det statliga seriestödet. Läs här.]