Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar

ÄRENDE

Det har väckts debatt kring utställningen ”MUS MOUSE MAUS” som producerats av Seriefrämjandet. Utställningen har beskyllts för att vara antisemitisk och kritiken tycks vara riktad mot ett verk av de 23 som ingår i utställningen.

I skrivande stund visas utställningen på Stockholms Stadsbibliotek 8–29 okt 2010. Den visades på Göteborgs Stadsbibliotek 24 sept–3 okt 2010. Den kommer även att visas på Malmö Stadsbibliotek i november i anslutning till seriefestivalen AltCom.

UTSTÄLLNINGENS SYFTE

Syftet med utställningen ”MUS MOUSE MAUS” är att lyfta fram ett historiskt viktigt serieverk genom tolkningar av svenska och danska serieskapare. Samtidigt presenterar utställningen nutida verksamma professionella serieskapare.

Det serieverk som utställningen utgår ifrån är serieromanen ”Maus” av Art Spiegelman. ”Maus” handlar om författaren och hans relation till sin far, samt faderns upplevelser under Förintelsen.

Serieskaparna i utställningen har på varsin sida tolkat en valfri aspekt av berättelsen. Tolkningarna handlar till exempel om personliga läsupplevelser av serieromanen.

KONSTNÄRENS KOMMENTAR

Konstnären för det verk som kritiken tycks ha riktats mot heter Martin Flink. Martin Flink är född 1976 i Farum, Danmark. Han är serietecknare, grafisk formgivare och illustratör. Han har studerat vid Serieskolan i Malmö, och utkommit med flera serieböcker. Flink bor i Danmark tillsammans med fru och barn.

Konstnären beklagar att någon tagit illa vid sig. Konstnären står för sitt verk och har också understrukit att han inte är antisemit. Konstnären vill med verket säga att vi inte ska glömma historien och att världens konflikter borde lösas på fredliga vägar.

Konstnären har i ett förtydligande till Seriefrämjandet skrivit:
”Jeg ser Art Spiegelmans ‘MAUS’ som et af de vigtigste værker overhovedet inden for den historiske litteratur. Dens vigtigste formål er at gøre opmærksom på, at vi ALDRIG må glemme, hvad der skete den gang.

Det var med det udgangspunkt, at jeg tegnede motivet, som jeg gjorde – som en hyldest til Spiegelmans mesterværk.

Jeg ville gerne have tilskuren til at tænke over, om vi nu også har lært af vores fortid og historie. Her taler jeg ikke om ét folk eller én nation, men os alle og derved også mig selv. Det er vigtigt for mig at sige, at havde konteksten været en anden, ville jeg have kunne trække visuelle paralleler til andre konflikter rundt om i verden. Dette handler ikke om Israel og Palæstina, men om alle de konflikter som foregår rundt om i verden. Burde vi ikke have lært, at vi kan løse den slags på en anden og mere fredelig måde?

Jeg er ked af at mit værk har virket anstødende på nogen, men jeg er glad for at vi får diskussionen. For så bliver fortiden i hvert fald IKKE glemt.”

BIDRAGSGIVARE

De bidragsgivare som stödjer Seriefrämjandets verksamhet finns enligt praxis angivna i anslutning till utställningen. Debattörerna som riktat kritiken i det här ärendet har uppmanat andra att kontakta bidragsgivarna, varpå vissa representanter på institutionerna blivit kontaktade.

SERIEFRÄMJANDETS HÅLLNING

Seriefrämjandet verkar för att sprida information och kunskap om konstarten tecknade serier. Vi anser att utställningen ”MUS MOUSE MAUS” inte är antisemitisk och stödjer konstnärerna som medverkar i utställningen.

Seriefrämjandet stödjer ett demokratiskt samhälle där yttrandefrihet råder.

Malmö, 19 okt 2010

Jamil Mani
vice ordförande, Seriefrämjandet
curator för utställningen

Bilaga nedan: Ursprunglig presentation av utställningen

————————————
MUS MOUSE MAUS
– Skandinaviska serietecknare tolkar Art Spiegelmans hyllade serieroman

Mus, Mouse, Maus. Det är utgångspunkten för en utställning där 24 skandinaviska serietecknare gjort unika tolkningar av en av världens mest inflytelserika och världsberömda serier. Art Spiegelmans ”Maus”.

Läsare världen över har berörts av historien om författarens far, Vladek Spiegelman, som överlevde Förintelsen. Serien handlar om relationen mellan far och son och hur förintelsens skuggor påverkat även efterföljande generationer. Berättelsen tar formen av en fabeldjurs serie där olika folkgrupper representeras av olika djurarter. Judar är möss, tyskar är katter, amerikaner är hundar och svenskar representeras som renar.

Genom att låta några av våra främsta serietecknare ge sin bild av Maus kan vi kanske komma närmare förståelsen av varför det här är ett så betydelsefullt verk. Samtidigt får vi som betraktare en inblick i den skandinaviska seriekulturen av idag, genom en rik uppsättning av konstnärliga uttryck.

Medverkande serieskapare: Oskar Aspman, Natalia Batista, Peter Bergting, Malin Biller, Fanny Bystedt, Mattias Elftorp, Åsa Ekström, Ainur Elmgren, Martin Flink, Emelie Friberg, Allan Haverholm, Johan Jergner-Ekervik, Clara Johansson, Magnus Jonason, Sarah Kläpp, Nicolas Krizan, Knut Larsson, Jamil Mani, Robin Ragnarsson, Lisa Rydberg, Jacob Rönnoe Rask, Ola Skogäng, Johan Wanloo och Emelie Östergren.

Utställningen presenteras av Seriefrämjandet. Curator: Jamil Mani. Med stöd av Kulturrådet, Framtidens Kultur, Kultur Skåne och Malmö Kulturstöd.

——————
SERIEFRÄMJANDET
Seriefrämjandet (SeF) grundades 1968 och verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel, och en större kunskap om dess karaktär och särart. SeF ger ut facktidskriften Bild & Bubbla, Sveriges enda regelbundet utkommande tidskrift om serier, med fyra nummer per år, samt publicerar serier och litteratur om serier. Dessutom anordnar SeF och dess lokalföreningar festivaler, debatter, utställningar, föredrag m.m. Genom Svenskt Seriearkiv arbetar SeF också med att kartlägga och dokumentera den svenska seriehistorien. SeF har lokalföreningar i Uppsala, Göteborg, Skåne och Stockholm.