Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter
Vi hoppas att ni har märkt att det är betydligt mer liv och rörelse på bildobubbla.se numera, och en stor del av vitamintillskottet står recensionerna för. Bara under december och januari har det publicerats ett fyrtiotal nya recensioner på webben. »I det fördolda« har det också återpublicerats ett tiotal recensioner från den tryckta versionen av Bild & Bubbla.

Till stor del beror uppsvinget på Kattarina Baekmark, Seriefrämjandets kanslist som blev ny recensionsansvarig senhösten 2012. (Vi vill också passa på att avtacka tidigare ansvarig Thomas Storn.) Kattarina ansvarar för att böckerna läggs in i vårt publiceringssystem WordPress, hittar lämpliga recensenter och postar de fysiska böckerna. När recensenterna sagt sitt skickas texterna till webbredaktören David Haglund för redigering, korrekturläsning och publicering på webben.

Parallellt med nya recensioner har vi under några år sysslat med återpublicering av inskannade äldre recensioner från Bild & Bubbla på Davids initiativ. Några månader efter att ett pappersnummer kommit ut publiceras även recensionerna från det numret – i de fall där recensenten gett sitt tillstånd. Samma princip gäller så klart för äldre nummer av B&B, och vi vill gärna ha tillstånd från fler gamla recensenter. De äldsta recensionerna stammar ända tillbaka till 1977! De flesta recensionerna som publicerats i papperstidningen sedan omstöpningen 2008 finns också digitalt numera.

Naturligtvis ska vi också prisa recensenterna, både de gamla trotjänarna som oförtrutet jobbar vidare och nyförvärven med sin smittande entusiasm!

Nedan här hittar ni länkar till alla recensioner från november 2012 till maj 2013.