Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar

När jag skriver denna ledare har jag precis avklarat min disputation och är nu filosofie doktor. Jag har under ett antal år brottats med att få ihop livet som småbarnsförälder med arbete på Serieskolan, mitt redaktörsuppdrag, frilansjournalistik och ledande av internationella projekt – samt forskning om serier. En inte helt lätt ekvation, och som alltid när man jobbar med saker man är intresserad av blir det lätt många sena nätter och arbetshelger.

Porträtt av ledarskribenten, signerat serieskaparen och professorn Gunnar Krantz, och överlämnat i samband med att den förre disputerade. © Gunnar Krantz

Men, nu är avhandlingen alltså i hamn och jag kan lyfta blicken något. Jag har under åren som forskare fått en inblick i relationen mellan konstformen tecknade serier och den akademiska världen. Från att länge varit något som inte riktigt var välkommet är nu serier ett hett ämne inom akademin, och det forskas om serier på alla nivåer och inom många olika discipliner. Detta har också följts upp med lanseringar av nya forskningsprojekt, kurser, konferenser, monografier, arkiv och tidskrifter – alla med inriktning på just serier.

Seriefrämjandet deltar aktivt i denna utveckling, bland annat med den fortsatta expansionen av Seriearkivet, en institution som är tänkt som ett fundament för forskning om serier, en ständigt växande kunskapsbas och inte minst en säker, långsiktig hemvist för all sorts material om och kring serier, material som annars riskerar att gå förlorat. En rapport om läget för Seriearkivet och hur det ser ut i resten av Norden vad gäller bevarandet av seriekonsten återfinns längre fram i numret.

I detta nummer finns även en intervju med serieskaparen Emma Rendel, som ägnat sig åt konstnärlig forskning, det vill säga att inte enbart forska genom att läsa om och studera en viss fråga, utan även angripa den genom praktisk, konstnärlig applicering. I detta fall har Rendel skapat serier baserat på tre olika svenska serieskapares arbetsmetoder, och vi har frågat henne om vad detta tillvägagångssätt gav för resultat.

Räkna med fler dylika inslag, då vi planerar att låta inblickar i den växande serieforskningen, med allt från populärvetenskapliga versioner av forskningsresultat till intervjuer med forskare, bli återkommande inslag i Bild & Bubbla.

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 231 (2/2022). Texten återges med skribentens tillåtelse.