Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Utdrag ur Klas Isakssons "Evig lycka". Copyright upphovsmannen och Galago förlag.
  • Nyheter

Sveriges Televisons program ”PSL” rapporterar att hyllade bandet Den Svenska Björnstammens medlem Klas Isaksson seriedebuterar på Galago förlag under 2014 med en självbiografisk serieroman på 450 sidor.

Den Svenska Björnstammen är ett musikband och konstnärskollektiv från Norrköping som fick stort genomslag med singeln ”Vart jag mig i världen vänder” 2011. Under 2014 släpper de nytt album och bandmedlemmen Klas Isaksson seriedebuterar på Galago förlag med sin 450 sidor tjocka självbiografi ”Evig lycka”, som handlar om hans liv fram till bildandet av Den Svenska Björnstammen. Enligt uppgift ska han ha jobbat med serieromanen i hela sitt liv.

”Evig lycka” torde vara intressant inte minst ur musikhistorisk synvinkel.

Länkar: