Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Boken som DC och Marvel försökte stoppa.
  • Nyheter
Marvel och DC gav överraskande upp en rättslig strid om rätten att använda ordet "superhero".

Det kanske inte är allmän kännedom, men vem som helst får inte använda ordet ”superhero” i kommersiella sammanhang. Ordet registrerades redan 1979 som ett varumärke gemensamt ägt av Marvel Comics och DC Comics. Denna registrering har genom åren ställt till det för många mindre förlag, och den senaste i raden av stämda är den brittiske affärsmannen Graham Jules. I egenskap av ägare till ett företag som hjälper till att etablera tillfälliga butiker (s.k. popup stores) hade han 2014 skrivit en självhjälpsbok med titeln Business Zero to Superhero, men när han försökte namnskydda titeln på boken fick han ett brev från DC och Marvel som hotade med rättsliga åtgärder om han använde ordet ”superhero”.

Inledningsvis blev Graham Jules rädd, men fruktan vändes till revanschlusta. Han läste en bok om upphovsrätt och tog sedan ensam upp kampen i rätten mot de bägge bjässarna och deras toppadvokater. Jules hävdade att ”superhero” blivit en del av vardagsspråket och att det var orättvist att dessa förlag kunde monopolisera ordet.

Under de inledande förhandlingarna försökte Marvel och DC förmå honom att avstå från att använda ordet mot att de i gengäld betalade honom en ersättning på ”några tusen pund”. Jules vägrade, och bara fyra dagar innan huvudförhandlingen skulle inledas så drog Marvel och DC tillbaka sina krav. Boken fick heta Business Zero to Superhero.

Läs artikeln hos Daily Telegraph från 2016-05-25.