Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Detalj ur Sjöcronas gata av Gunnar Krantz. © upphovsmannen.
  • Nyheter
På Gunnar Krantz officiella webbplats kan du nu ladda ned hans nya serieroman Sjöcronas gata – alldeles gratis. Denna serie kom till för att bevisa tesen att det faktiskt går att teckna serier snabbare och mer kostnadseffektivt genom att bryta mot invanda regler.

”Många handböcker i serieteckning utgår enligt min erfarenhet från ett industriellt synsätt, där metoden att framställa serier lika gärna skulle kunna handla om hur man på bästa sätt producera bilar och kylskåp.” Ja, så inleder Gunnar Krantz inlägget på sin webbplats och går närmare in på den kollektiva processen som blivit förhärskande i den amerikanska, och till viss del även fransk-belgiska seriebranschen, med assistenter och olika människor på specifika arbetsuppgifter.

Ladda ned Sjöcronas gata från Gunnar Krantz webbplats.

Ladda ned Sjöcronas gata från Gunnar Krantz webbplats.

Mot bakgrund av detta är det kanske inte underligt att det är så svårt att försörja sig som serieskapare i Sverige, menar Krantz: ”För hur ska vi serietecknare  kunna lägga ned lika mycket tid på våra serier, som den som har en eller två assistenter, särskilt om vi för att förtjäna vårt uppehälle samtidigt måste lägga större delen av vår tid på att arbeta med något annat? […] Lösningen är att vi helt enkelt måste teckna snabbare.”

För att bevisa sin tes har Krantz arbetat ”fritt och improvisatoriskt” och på ”mycket kort tid” färdigställt en serieroman på 100 sidor med namnet Sjöcronas gata. ”Jag är själv mycket nöjd med resultatet. Framförallt för att jag under processen aldrig stannade upp och tvekade, utan från början till slut gjorde så som jag bestämt.”

  • Läs hela inlägget och ladda ned Sjöcronas gata här.