Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
© Lise Myhre
  • Nyheter
Svenska tidningskoncernen NTM har valt att byta ut Nemi efter en seriestripp om vargjakt. Motiveringen: "Vi har valt att sluta publicera Nemi på grund av att det förekommit politiska ställningstaganden i serien. Seriesidan är inte ett forum för opinion då det saknas möjlighet till bemötande."

Nemi av Lise Myhre är vid det här laget en långkörare i svenska dagstidningar, men i slutet av mars meddelande tidningskoncernen NTM att man med omedelbar verkan valt att byta ut serien. Anledningen var en seriestripp, eller snarare faktaruta om vargjakt.

– På vår dagliga seriesida förväntar vi oss att det ska vara underhållning, berättelser eller samtidskommentarer med en knorr. I det här fallet var det en bild med en ren opinionsyttring, säger Kalle Sandhammar, chefredaktör för Upsala Nya Tidning, en av tidningarna som ges ut av NTM.

Beslutet ska ta tagits gemensamt av tidningarnas redaktioner. Protesterna från läsarna har inte uteblivit, något som till viss del verkar ha tagit tidningarna på sängen.

– Jag har aldrig upplevt att bli censurerad tidigare (…) Att en svensk redaktion nu väljer att trycka en stripp med två faktapåståenden om vargar, för att sedan ångra sig, får stå för dem, säger Lise Myhre i en kommentar.

B&B hoppas kunna återkomma i ämnet.