Generic filters
Exact matches only

Taggat med "klassiker"

  • Maus i nyöversättning

    20 april 2023 Under vårvintern 2023 utgav Epix Art Spiegelmans klassiker Maus i ny svensk översättning av Horst Schröder själv.
  • Dracula

    8 september 2020 Vår recensent ger sig på ännu en klassikerutgåva men finner den alldeles för blodfattig.
  • Robin Hood

    8 september 2020 Klassiska berättelser har en lång tradition inom seriemediet. Mest känd är förstås Illustrerade Klassiker, men med några års mellanrum kommer någon aktör ut med en ny serieversion av en klassisk saga eller bok. Det här är ett exempel på en utgivning som åtminstone jag inte behövde.