:
bob197 omslag
Seriearkivet 10 år!

bob196s7

När jag tittar tillbaka på min tid som professionell inom seriebranschen är det några saker av allt det som jag varit med och gjort som gör mig lite extra stolt: att bygga upp Serieskolan i Malmö – som varit grogrund för en generation nya serieskapare; att starta Seriecenter på Kulturhuset Mazetti – som vuxit till att bli Nordens mest omfattande center för tecknade serier; att skapa en stor utställning om Strindberg och serier – som bland annat visades på Europas största och mest inflytelserika seriefestival; att organisera NNCORE, Nordic Network for Comics Research och SJoCA, Scandinavian Journal of Comic Art – två nya institutioner för forskningen kring tecknade serier; att jag varit redaktör för denna tidning i snart 17 år … Och så var det Svenskt Seriearkiv, eller Seriearkivet som vi kallar det till vardags. Starten för denna numera viktiga institution var nog så blygsam. När jag blev ordförande 1997 och många av Seriefrämjandets funktioner flyttade till Skåne insåg vi snart att de fysiska efterlämningarna från föreningens historia var utspridda över hela landet, placerade i källare och uthus som tillhörde tidigare aktiva. Detta ville vi råda bot på och inledde en insamling för att skapa ett arkiv över föreningen. Men som med så mycket annat som har med Seriefrämjandet att göra gick det hela överstyr, då vi har en förmåga att vilja göra allt på en gång. Naturligtvis räckte det inte med ett arkiv enbart över Seriefrämjandet, det skulle vara ett arkiv för hela konstformen tecknade serier! En utvärdering av Sveriges officiella arkiv genomfördes, vilken gav vid handen att tecknade serier inte sparades med någon större iver eller ens medveten struktur. Och därmed var det ingen tvekan, Seriearkivet föddes och har nu alltså nått den aktningsvärda åldern av tio år. Få saker gör mig så stolt som att besöka Seriearkivet och låta föreningens arkivarie och Seriearkivets ständige beskyddare Thomas Storn visa upp vad som inkommit sedan sist.  Detta nummer är en hyllning till Seriearkivet, men också ett avstamp mot framtiden. Seriearkivet har funnits i ett decennium och blickar nu framåt med tillförsikt. Det kommer en ny omfattande bok, det blir en stor konferens, en mer aktiv hemsida med mera. Seriearkivet lever och frodas och jag ser med tillförsikt fram emot dess 20-årsjubileum.

Comments are closed.