avatar
Spirou – Den kompletta samlingen 1972–1975

spirou-1972-1975 omslag

Förlaget Mooz fortsätter utgivningen av den samlade utgåvan av den klassiska belgiska komiska äventyrsserien Spirou – en utgivning som förlaget Egmont inledde för ett antal år sedan. Detta är den tionde samlingen i kronologisk ordning och innehåller tre längre serier från tidiga 1970-tal.

Denna epoks skapare av Spirou, Fournier, ärvde serien efter André Franquin, som de flesta ser som den stora mästaren. Fourniers stil är inte riktigt lika dynamisk, men är tydligt baserad i samma skola och fungerar förvånansvärt väl för dessa serier. Inte minst passar den lite stelare stilen de tydligt 70-talspräglade historierna, i vilka Fournier försöker råda bot på de tidigare Spirou-seriernas lätt inskränkta pojkboksäventyrsvärld genom att introducera en stark kvinnlig bifigur, ett antal trovärdiga färgade bifigurer samt en mer modern bild av livet i tredje världen.

Detta är inte en höjdpunkt i Spirou-seriens långa historia, men serierna är charmiga och mycket tidstypiska. Boken kompletteras av ett förord av den belgisk-danske serieskaparen Thierry Capezzone som sätter serierna i sin historiska kontext.

[Texten publicerades ursprungligen på fredrikstromberg.com 2017-01-06 och återges med skribentens tillstånd.]

Fredrik Strömberg

Comments are closed.