Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar

Bäste Seriefrämjare, här kommer THUD 5. Som synes har vi börjat använda löpnummer jämsides med den tidigare kalenderårsnumreringen. Detta nummer är något försenat beroende på att det är utökat med fyra sidor och på att texten är satt på composer. Det utökade sidantalet har möjliggjorts genom frivilliga gåvor och en ökad medlemstillströmning. Nästa nummer, som blir det sista för året, kommer att innehålla minst 16, eventuellt 20 sidor.

Några fler bidrag till den snart illa beryktade seriebilagan har fortfarande inte influtit. Men vi ger inte upp utan hoppas fortfarande att alla våra geniala amatör- och proffstecknare inser att publicering i THUD kan betyda genombrott, ära och rikedom.

Det här numret lägger tyngdpunkten vid Marvel men innehåller också en hel del annat, en presentation av den svenska avantgarde-serien Kapten Pollux (två bilder därur pryder numrets omslag), en fortsättning på Klas & Loves & Winstons Walt Disney-artikel, en presentation av »Tjalle Tvärvigg» plus lite annat småkrafs som ledare, annonser, frågespalt och diverse speglar.

Håll till godo!

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 5 (3/1969). Texten återges med skribentens tillåtelse.