Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar

När vi planerar ett nummer av Bild & Bubbla har vi i redaktionen ett antal parametrar vi håller reda på för att det ska bli en bra mix av vad seriekonsten har att erbjuda, i allt från intervjuer och artiklar till reportage och recensioner. Vi ser bland annat till andelen inslag om barnserier respektive vuxenserier; historiska serier kontra nutida serier; serier av, med och om män respektive kvinnor samt inte minst serier från hela världen.

Sverige utgör en förhållandevis liten marknad för serier, och även om den inhemska produktionen i högsta grad är levande och har en förvånansvärd bredd med tanke på storleken på vårt språkområde, behöver vi ett inflöde av intryck från resten av världen. Föga förvånande dominerar importen och översättningen av serier från de tre stora seriekulturerna i världen: Frankrike/Belgien, Nordamerika samt Japan/Asien.

Vårt innehåll speglar naturligtvis detta, men vi försöker också bryta denna dominans genom att berätta om seriekulturer från andra delar av världen.

Den internationella vinkeln märks av även i detta nummer, som bland annat innehåller intervjuer med den flamländska belgaren Brecht Vandenbroucke, fransmännen Yoann och Jean-Christophe Menu, liksom artiklar om vietnamesisk-amerikanske Trung Le Nguyen samt amerikanen Maia Kobabe.

Flera av ovannämnda serieskapare är inte utgivna i Sverige (än), men dessa utblickar i resten av världen är viktiga för att vi inte ska fastna i uppfattningen att serier enbart innefattar det som ges ut i Sverige.

Vår ambition är att fortsätta utforska allt det som konstformen tecknade serier erbjuder, utan skygglappar. Så har du som läser detta en favorit som vi inte avhandlat, hör av dig!

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 234 (1/2023). Texten återges med skribentens tillåtelse.