Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter

Mike Diana, den amerikanske serieskapare som dömts för att ha gjort och spritt sedlighetssårande serier (se nyhetsspalten i B&B 3/96), har förlorat även sitt andra överklagande.

Dianas advokat hade skrivit en inlaga till en appellationsdomstol i Lakeland i Florida och argumenterat för att den högre underrätten som behandlade fallet i förra omgången hade avvikit från ”lagens grundläggande krav” i sitt domslut. Appellationsdomstolen avvisade dock i januari denna resningsansökan utan motivering.

Därmed har Diana i praktiken uttömt sina möjligheter till överklagande i delstaten Florida. Det betyder att domsrätten i fallet kommer att återsändas till den lägre underrätt som dömde honom till att börja med, och som kommer att tvinga honom att börja avtjäna sitt straff. Straffet innefattar inte bara böter på 3 000 dollar utan också en rad groteska villkor: han ska på egen bekostnad genomgå såväl en psykiatrisk undersökning som en kurs i journalistisk etik; han får under tre års tid inte ha någon kontakt med minderåriga; och han får inte framställa några fler sedlighetssårande serier, inte ens för sitt privata bruk. Det sista innebär att polisen har rätt till husrannsakan i hans hem när som helst för att kontrollera att han efterlever domen.

Det enda del straffet som rätten undanröjde vid det första överklagandet var kravet att Diana skulle underkastas drogtester då och då.

Comic Book Legal Defense Fund, den organisation som försvarar åtalade serieskapare, är tveksam till om man har råd att fortsätta kämpa för Diana. Uppenbarligen har Diana haft otur när han begick sitt ”brott” i just den moralkonservativa delstaten Florida. Sedan dess har han dock flyttat till New York, och hans advokat menar att det finns en ganska god chans att rätten låter Diana avtjäna sitt straff där i stället för att tvinga honom att flytta tillbaka till Florida. Mike Diana har för övrigt numera publicerats på svenska i tidningen Mega-Pyton.

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 132–133 (5–6/1996). Texten återges med skribentens tillåtelse.