Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Amerikanske serietecknaren Bob Thaves avled den 1 augusti 2006.

Robert Thaves föddes 5 oktober 1924 och ville som så många andra jobba med serier redan som liten. Han gick aldrig någon tecknarutbildning utan lärde sig genom att studera och härma andra serietecknare. Med tiden blev han en duktig på känna igen olika serietecknares stilar vid blotta anblicken.

Thaves utbildade sig till psykolog, och arbetade också som det i några år. Redan på universitetet hade han gjort några mindre teckningsjobb, och vid sidan av sitt fasta jobb utvecklade han på 1960-talet dagspresserien ”Frank and Ernest”. Serien utgjordes av en enda serieruta i strippbredd, men med pratbubblor, vilket definitionsmässigt torde göra den till en blandning av skämtteckning och serie. ”Frank and Ernest” syndikerades 1972 och publicerades till slut i över 1 300 dagstidningar. National Cartoonist Society har belönat serien vid ett flertal tillfällen.

Sedan 1997 samarbetade Bob Thaves på serien med sin son Tom, men överlämningen hade inte gjort när Thaves den äldre avled, 81 år gammal.