Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

Comiquiz är en årlig lagtävling i seriekunskap för deltagare från hela Norden. Deltagande lag får sig frågorna tillsända i förseglade kuvert som de får öppna på tävlingskvällen. När tävlingstiden är slut, ringer man in svaren till arrangörerna på telefon. Alla hjälpmedel i form av böcker, Internet etc. är tillåtna.

Stockholmslaget har åtagit sig att arrangera 2010 års upplaga av Comiquiz och inbjuder härmed alla intresserade lag att delta.

Tävlingen äger rum på kvällen onsdag 10 november.

Anmälningar skall vara arrangörerna tillhanda senast måndag 25 oktober.

Varje anmälan skall innehålla:

  • lagets namn
  • kontaktperson
  • vanlig postadress (för frågorna)
  • e-postadress (för övriga kontakter)

och skickas till Ola Hammarlund, ola@olahammarlund.se.

Comiquiz 2010 logga