Generic filters
Exact matches only

Fakta

Den fjerde veggen Den fjerde veggen
Av: Författare: Thomas Falla Eriksen
Tecknare: Thomas Falla Eriksen
Omfång: 84 sidor i färg
Utgivare: Jippi Forlag
Utgivningsår: 2017
Språk: Norska
Utgivningsland: Norge
ISBN: 978-82-92226-68-1

Den fjerde veggen

Böcker Serien Den fjerde veggen är norrmannen Thomas Falla Eriksens debutserie om livet som seriefigur, utgiven av Jippi förlag. Den är kul och proppfull av referenser till den internationella serievärlden.

Den fjerde veggen är en metaberättelse, en serie om livet i en serie. Liksom i teatertermen den fjärde väggen är seriepubliken själva aktörer i serien, och liksom ofta hos den tyska dramatikern Bertold Brech uppstår ständigt nya verfremdungseffekter; det vill säga vi påminns hela tiden om seriefigurens villkor att vara seriefigur. Det är stundom en totalitär, men alltid estetiskt driven tillvaro, där inget är fult frånsett någon enstaka fattig. Det vill säga berättelsen driver mot samma sorts surrealism som finns i fransmannen Mœbius (Jean Girauds) berättelser. Världen utanför finns även i serien, men den är medveten om sin egen ringa existens.