Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar

När jag skriver detta har vaccineringen i Sverige, och i resten av världen, just inletts. Men vi är fortfarande kvar i samma nedstängda, påtvingat distanserade läge, något som tyvärr ser ut att behöva fortsätta under överskådlig framtid. På ett sätt kan man säga att vår konstform har kommit lindrigt undan, åtminstone jämfört med hur pandemin till exempel  drabbat musiker och skådespelare, men även mer närliggande  konstutövare som målande konstnärer, vars utåtriktade aktivi teter och därmed inkomstmöjligheter har begränsats kraftigt. Det har nästan blivit ett talesätt bland serietecknare, till exempel citerat av Simon Hanselmann i en intervju i detta nummer, att  resten av världen nu anpassar sig till serietecknarnas verklighet  där man jobbar hemma och inte träffar så mycket folk. Visst är det sorgligt att vi sedan i våras inte har kunnat träffas och utbyta energi på olika evenemang – som till exempel den inställda  Bokmässan – men serieformen kan fortfarande kommuniceras  på många sätt, trots distansering. Inte minst via nätet, där webbserier fortsätter att växa kraftigt.

Faktum är att denna hemmasittande verklighet inte helt oväntat verkar ha ökat intresset för tecknade serier. Nyligen rapporterades det att upplagorna på serietidningar har vänt uppåt i Sverige för första gången på decennier och att vi ser en tydlig trend att fler och fler köper med sig serietidningar i snabbköp och mat varubutiker. Anledningen är naturligtvis lätt att se. När vi nu inte bara sitter hemma mer utan dessutom befinner oss i en på manga sätt deprimerande verklighet, behöver vi eskapism och underhållning – något som serieformen är ypperligt lämpad för. När vi hunnit igenom alla de TV-serier som Netflix algoritm försöker pracka på oss kan det kännas skönt för både ögonen och själen att slippa skärmen och faktiskt läsa på papper, att taktilt vända sidor och känna doften av trycksvärta. Låt oss hoppas att en del av denna trend i alla fall består efter det att coronan inte längre styr våra liv i lika hög grad.

Men, som sagt, nu sätter vi vår förhoppning till vaccineringen och att vi snart kan få träffas igen på föreningsträffar, release-fester, utställningar, mässor och festivaler – det ser jag verkligen fram emot!

bild till ledare B&B 226

© Hanna Strömberg

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 226 (1/2021). Texten återges med skribentens tillåtelse.