Generic filters
Exact matches only

#219 – Tony Cronstam

Innehåll i detta nummer:

6: Aktuellt: Sverige
8: Aktuellt: Norden
10: Aktuellt: Europa
12: Aktuellt: Nordamerika
14: Aktuellt: Asien
16: Aktuellt: Världen
22: Förhandstitt: Ert blod på mina broddar av Elin Lucassi
24: Artikel: Arbetarserier
33: Artikel: Sexiga stenar
36: Ateljébesök: Hedvig Häggman-Sund
42: Artikel: Superhjältegenren
47: Artikel: Sommarens seriefestiavler
50: Artikel: Richard Corben
64: Intervju: Tony Cronstam
70: Porträtt: Ola Hellsten
75: Seriereportage: Serieateljén
86: Recensioner
92: Artikel: Katt för sin hatt

Bild & Bubbla 219 (2/2019)

Bild & Bubbla nummer 219 är ett till brädden fyllt nummer, som bland annat innehåller en intervju med serieskaparen Tony Cronstam, ett seriereportage om seriestudion Serieateljén, en översikt över serieskaparen Richard Corbens liv och verk, en artikel om katter i serier, med mera.

Dessutom rapporter från jordens alla hörn av våra korrespondenter, recensioner av nyutkomna serieböcker, porträtt av Herman Hednings förläggare Jonas Darnell, förhandstitt på Elin Lucassis Ert blod på mina broddar och ett ateljébesök hos Hedvig Häggman-Sund.

Artiklar från detta nummer: