Generic filters
Exact matches only

Utdrag med särskilt fokus på födelseberättelsen och passionsdramat. Speciellt avsedd för evangelisation. Något för skolsatsningar, ungdomskontakter etc? Fina mängdrabatter!

Bibeltexten är moderniserad i huvudsak från Svenska Folkbibeln.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.