Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar

För ovanlighetens skull är det inte Seriefrämjandets ordförande som skriver dagens ledare. Istället är det undertecknad, föreningens arkivarie och ansvarig för projektet Svenskt Seriearkiv – Svensk Seriehistoria, som fått den äran. Det nummer av Bild & Bubbla du nu håller i handen är nämligen smått unikt i tidskriftens historia. Bara någon enstaka gång tidigare har ett nummer innehållit en så stor andel seriematerial, och att ett helt nummer ägnas temat svensk seriehistoria har aldrig förekommit förut.

@ Gert Lozell

Bakom satsningen ligger inte minst det faktum att B&B under hösten uppnått den för serietidskrifter imponerande åldern 35 år, och att vi ville fira jubileet genom en titt på några av alla de serier som tecknades innan vi började bevaka marknaden 1968. Genom ett lyckligt sammanträffande kom den här idén upp samtidigt som arkivprojektet började få upp farten, vilket gav oss bättre möjligheter än någonsin att hitta och lyfta fram äldre svenska pärlor ur det seriehistoriska dunklet.

Urvalet är subjektivt, och givetvis har vi bara plats med några få nedslag i en livlig och mångsidig historia, men målet har ändå varit en representativ blandning av olika serier från tjugotal fram till femtiotal. Vissa av dem är även i dag ganska välkända, andra är i stort sett bortglömda. Här finns både veckotidningsserier och serietidningsserier, både kända och mindre kända tecknare.

Naturligtvis finns det mycket mer som också förtjänat att återtryckas, och om detta specialnummer faller väl ut bland våra läsare (tyck till!) är det inte otänkbart att vi någon gång i framtiden kan återkomma med mer material av liknande slag.

Fast för dagen vill vi först och främst rikta ett hjärtligt tack till alla de som på olika sätt hjälpt oss att sammanställa det här numret, och/eller välvilligt lånat oss rättigheterna att återtrycka de serieexempel som ingår. I vissa fall handlar detta om serieskaparna själva eller deras efterlevande anhöriga, i andra fall om personer i branschen som Ulf Granberg på Egmont och Markku Haapala på Seriegalleriet. För alla gäller emellertid att de ställt upp till hundra procent med information, tillgång till original eller annat reproduktionsdugligt material med mera. Tack även till Universitetsbiblioteket i Lund, som hjälpt oss scanna sidor ur äldre veckopress.

Vad gäller rättigheterna till materialet vi återtrycker bör nämnas att det långt ifrån alltid är solklart vem som äger vad, men att vi så långt det går har försökt kontakta både förlag och serieskapare/efterlevande. Undantag därvidlag utgör de allra äldsta serierna från tjugotalet, där vi haft svårt att lokalisera eventuella efterlevande. Om någon anhörig till de inblandade skulle läsa detta vill vi mycket gärna höra av er.

Men nu är det dags för en djupdykning i det förflutna. Seriehistoria är kul!

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 162 (3/2003). Texten återges med skribentens tillåtelse.