Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar
Bild & Bubblas egen julkalender fortsätter att återpublicera artiklar ur det förgångna. Vi ger er en artikel av Claes Reimerthi om Neil Gaiman och Dave McKean!

Omslaget till ”Den absoluta Sandman”. Copyright Egmont/DC Comics

Neil Gaiman är en av serievärldens mest uppburna och hajpade författare i samma tradition som Alan Moore. Med verk som The Sandman har Gaiman bidragit till att göra serier till något man pratar om även i de finare skönlitterära salongerna. Några av hans intressantaste verk har gjorts i samarbete med Dave McKean, blandteknikernas mästare, till exempel Violent Cases och Arkham Asylum.

Under tidigt 1990-tal skrev Claes Reimerthi en artikelserie om brittiska serier, och del 5, som publicerades i Bild & Bubbla nr 105 (2/1992), handlade om just dessa två herrar.

Claes Reimerthi, som gick bort tidigare i år, var en av Bild & Bubblas flitigaste skribenter och en av världens mest kunniga seriehistoriker. Han var dessutom en av Sveriges mesta Fantomen-författare. Den här artikeln är ett bra mycket exempel på Claes förmåga att skriva analyser och historiska redovisningar  på ett engagerande sätt där den röda tråden aldrig går förlorad.

Länk: